Jazdenie a ustajnenie

Jazda na koni pre potešenie. Jazda v jazdeckej hale alebo v exteriéri. Ustajnenie Vašich koní s komplexnými službami a zázemím. Každodenné vedenie do pastvín alebo výbehov, sedlovne, sprchy pre kone s teplou vodou, čistiace boxy, box pre veterinárne a kováčske úkony. Organizujeme denné tábory, semináre, workshopy. Funkčné a pohodlné priestory pre jazdcov a ich doprovod je samozrejmosťou. Klubovňa, kaviareň, šatne ale aj ubytovanie. 

Jazdenie

Vnútorná jazdecká hala

Vnútorná jazdecká hala s pôdorysom 60×20 metrov so špičkovým pieskovým povrchom a pravidelnou údržbou poskytuje vynikajúce podmienky pre jazdenie, tréning a súťaže v rôznych jazdeckých disciplínach.

Jazda na koni v exteriéri

Rovnako veľká aréna je aj v exteriéri, takisto s pravidelnou údržbou a polievaním. Obidve plochy ponúkajú vhodný a hlavne bezpečný povrch pre kone ale aj pre jazdcov. Súčasne je možné jazdiť vonku na viacerých zrovnaných trávnatých plochách, ako aj na cestičkách vytvorených priamo v areáli, prípadne v okolí.

Jazdecká škola

V jazdeckej škole poskytujeme možnosť výučby jazdy na koni pre všetky vekové kategórie jazdcov, od úplných začiatočníkov až po tréningy a teóriu pre pokročilých jazdcov. Organizujeme denné tábory pre deti počas prázdnin spojené s výučbou jazdy, semináre, workshopy, súťaže. Garantom výučby je Pari Spišáková, majsterka SR v drezúre.

Pre výučbu používame osvedčené a trénované kone a poníky a všetko robíme pre zabezpečenie čo najväčšej bezpečnosti a pohody.

Rodičia a ďalšie sprievodné osoby majú možnosť sledovať tréningy z pohodlia kaviarne, prípadne sa venovať prechádzkam v krásnom prostredí.

Ustajnenie

Priestor stajne je priamo spojený s jazdeckou halou. 19 boxov s rozmermi 3,5m x 3,5m, vybavené najmodernejšími bezpečnostnými prvkami poskytujú možnosti ustajnenia športových koní vo vysokom štandarde. Zabezpečená je vysoká svetlosť prirodzeným svetlom a vetranie. 1 z boxov má dvojnásobnú veľkosť, určený pre kobylku so žriebätkom. K dispozícii sú 2 sedlovne, 2 sprchy s teplou vodou pre kone, 4 čistiace boxy, box pre veterinárne a kováčske úkony, solárium a ďalšie príslušenstvo. Ustajnenie je možné dlhodobo, pre tranzitné účely, školenia, rehabilitáciu a pod., s možnosťou ubytovania aj pre sprievod.

Kone sú dennodenne krmené a čistené našim vyškoleným personálom, s každodenným čistením boxov a ďalších priestorov stajne pre zabezpečenie čo najlepších podmienok pre wellfare koňa. Všetky kone sú každodenne vedené do pastvín alebo výbehov. To všetko bez potreby osobnej účasti majiteľa, 365 dní v roku.

Pre jazdcov sú k dispozícii šatne so sprchou, klubovňa, elektronický kľúč ku všetkým potrebným priestorom.

K dispozícii máme aj 3 karanténne boxy pre dočasné ustajnenie v prípade potreby.